Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-11-17

Rapport - Nationellt fågelrapporteringsmöte

Rapport-möte

I helgen 12-13 november samlades SOF-BirdLifes nationella rapportkommitté, NRK med alla regionala rapportkommittéer, RRK. 

 

Drygt ett 20-tal RRK/föreningar utav 28-29 fanns representerade på mötet. Från Dalarna och DOF deltog Urban Grenmyr, RRK och Lars-Erik Nilsson, DOFs-styrelse.

 

Rapportkommittéerna arbetar utifrån en uppdragsbeskrivning som togs fram 2009 och spikades på SOFs årsmöte 2013.

 

Mötet hade bland annat målet att se över och uppdatera denna uppdragsbeskrivning, att diskutera hur vi ska hantera de naturvårdsintressanta arterna samt koppling mellan regionala rapportkommittéer och regionala styrelser – föreningar.

 

Uppdragsbeskrivning

Den från 2013 beslutade arbetsbeskrivningen ger NRK ett samordnande ansvar, men slår å andra sidan fast att inte ändra på bedömningar och beräkningar. Uppdragsbeskrivningen behöver vidgas och en arbetsgrupp med representanter från SOF-BirdLifes styrelse, RRK-ledamöter uti landet, Artdatabanken och Fågelårsredaktionen har under 2016 tittat på detta. Intentionen är att de olika RRK inte ska berövas sin självbestämmanderätt. Detta kommer förstås att tas upp och ge nya beslut vid kommande SOF-BirdLife årsmöte.

 

Naturvårdsarter

Något slutligt resultat från denna diskussion kunde inte tas fram då det fanns många synpunkter på detta. En gemensam inställning var ändå att en bättre rapportering för dessa arter behövs. Skogsstyrelse och länsstyrelse t ex använder nu nästan uteslutande Artportalen för inhämtning av artfakta och då måste fynden ha bättre geografisk precision, vara kvalitetssäkrade och validerade i större omfattning än de är nu.

 

Regionala Rapportkommittén kontra Regionala styrelser

Diskussionen handlade mycket om hur de olika RRK arbetar, några som väldig självständiga, andra med nära koppling till den regionala föreningen och styrelsen, att det är väldigt få kvinnor i de olika RRK, om hur rekrytering av nya ledamöter går till samt om mandatperioder.

 

Även hur de olika RRK presenterar sin årliga rapport idag – och vilka framtida funderingar det finns och slutligen diskuterade samarbetet mellan RRK, regionalföreningen och med andra RRK-kommittéer kan göras mera öppet och transparent - samt ett önskemål med mera styrning från NRK.

 

Mer utförlig rapport kommer att presenteras i medlemstidningen Fåglar i Dalarna!

 

/Lars-Erik Nilsson

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-08-18

Möjlighet att ange annan fotograf, nyhet i Artportalen

 
2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

 
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

 
2018-06-14

DOF resa 2018

 
2018-06-11

Fåglar sen sist - Dalarna april 2018

 
2018-06-04

Nytt nummer av FiD ute och DOFs riktlinjer för integritetsskydd!

 
2018-05-31

Svend Svarrer: En annorlunda naturupplevelse

 
 

Dalakalendern

2018-08-23
Naturum Fulufjället - BioBlitz på Fulufjället
Torsdag 23 augusti

Samling vid naturum kl.8

Under dagen kommer det att hållas små föredrag/workshops av forskare och experter som finns på plats.

Möjlighet att köpa lunch och fika. ALLA BEHÖVS!
2018-09-02
Folkare Ornitologiska Förening – Sonnboviken

Söndag 2 september kl. 09

 

Vi besöker den nyrestaurerade delen av Sonnboviken. Vad kan vi finna där denna sensommardag? Telefon Mats 070 – 399 81 63.

 

Plats: Samling kl. 09:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-09-08
Leksands fågelklubb - Rovfågelsexkursion

Lördag 8 september kl. 13

 

Vi tittar på rovfåglar i Häradsbygden och kanske några fler platser.

Kontakt: Conny Land 070-216 55 55, connyland53@gmail.com.

 

Plats: Samling: Norsbro kl.13.00. 

2018-09-10
Tunabygdens fågelklubb - Månadsmöte

Måndag 10 september kl. 19

 

Uppsummering av sommaren och höststart.

 

Plats: Fornby folkhögskola kl. 19.00

2018-10-01
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 1 oktober kl. 19

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film. Samling: kl. 19.00.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs. 

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com