Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-11-17

Rapport - Nationellt fågelrapporteringsmöte

Rapport-möte

I helgen 12-13 november samlades SOF-BirdLifes nationella rapportkommitté, NRK med alla regionala rapportkommittéer, RRK. 

 

Drygt ett 20-tal RRK/föreningar utav 28-29 fanns representerade på mötet. Från Dalarna och DOF deltog Urban Grenmyr, RRK och Lars-Erik Nilsson, DOFs-styrelse.

 

Rapportkommittéerna arbetar utifrån en uppdragsbeskrivning som togs fram 2009 och spikades på SOFs årsmöte 2013.

 

Mötet hade bland annat målet att se över och uppdatera denna uppdragsbeskrivning, att diskutera hur vi ska hantera de naturvårdsintressanta arterna samt koppling mellan regionala rapportkommittéer och regionala styrelser – föreningar.

 

Uppdragsbeskrivning

Den från 2013 beslutade arbetsbeskrivningen ger NRK ett samordnande ansvar, men slår å andra sidan fast att inte ändra på bedömningar och beräkningar. Uppdragsbeskrivningen behöver vidgas och en arbetsgrupp med representanter från SOF-BirdLifes styrelse, RRK-ledamöter uti landet, Artdatabanken och Fågelårsredaktionen har under 2016 tittat på detta. Intentionen är att de olika RRK inte ska berövas sin självbestämmanderätt. Detta kommer förstås att tas upp och ge nya beslut vid kommande SOF-BirdLife årsmöte.

 

Naturvårdsarter

Något slutligt resultat från denna diskussion kunde inte tas fram då det fanns många synpunkter på detta. En gemensam inställning var ändå att en bättre rapportering för dessa arter behövs. Skogsstyrelse och länsstyrelse t ex använder nu nästan uteslutande Artportalen för inhämtning av artfakta och då måste fynden ha bättre geografisk precision, vara kvalitetssäkrade och validerade i större omfattning än de är nu.

 

Regionala Rapportkommittén kontra Regionala styrelser

Diskussionen handlade mycket om hur de olika RRK arbetar, några som väldig självständiga, andra med nära koppling till den regionala föreningen och styrelsen, att det är väldigt få kvinnor i de olika RRK, om hur rekrytering av nya ledamöter går till samt om mandatperioder.

 

Även hur de olika RRK presenterar sin årliga rapport idag – och vilka framtida funderingar det finns och slutligen diskuterade samarbetet mellan RRK, regionalföreningen och med andra RRK-kommittéer kan göras mera öppet och transparent - samt ett önskemål med mera styrning från NRK.

 

Mer utförlig rapport kommer att presenteras i medlemstidningen Fåglar i Dalarna!

 

/Lars-Erik Nilsson

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
2018-01-12

EFTERLYSNING! Finns lappmes kvar i Dalarna?!

 
2018-01-11

Fåglar sen sist - Dalarna december 2017

 
2018-01-08

Vinterfåglar inpå knuten 2018

 
2018-01-03

Inbjudan till Dalarallyt i februari 2018

 
2017-12-11

Fåglar sen sist - Dalarna november 2017

 
2017-12-08

Nytt nummer av FiD ute nu!

 
2017-12-08

Slutspurten i eko-x Dalarna 2017

 
 

Dalakalendern

2018-01-27
Leksands fågelklubb - Vinterfåglar inpå Knuten

Lördag 27 januari kl. 08

 

Fågelbordsskådning i samband med den nationella kampanjen Vinterfåglar inpå knuten, då antalet fåglar på fågelbordet räknas. Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling vid Norsbro kl. 08.00

2018-01-27
Tunabygdens fågelklubb - Vinterfåglar inpå Knuten

Lördag 27 januari under förmiddagen

 

Vi finns på plats vid vår fågelmatning Mossbodarna (efter

Länsanvägen mellan Baggbo och Tron)

 

Plats: Fågelmatningen vid Mossbodarna 

2018-02-05
Folkare Ornitologiska Förening – Kjell Gustavsson visar bilder

Måndag 5 februari kl. 19

 

Kjell Gustavsson visar sina unika fågelbilder och berättar om dem! Missa inte detta!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-02-19
Folkare Ornitologiska Förening – Årsmöte
Måndag 19 februari kl. 19
 
Traditionella årsmötesförhandlingar och sedan håller Lennart Risberg från Hofors föredrag om fåglar från någon plats i Världen – vi får se vilken!!!
 
Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16
2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-19
Folkare Ornitologiska Förening – Ugglelyssning

Måndag 19 mars kl. 18

 

Ugglelyssning. Vi åker till ett ”säkert” uggleställe.

 

Plats: Samling kl. 18.00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com