Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-11-17

Rapport - Nationellt fågelrapporteringsmöte

Rapport-möte

I helgen 12-13 november samlades SOF-BirdLifes nationella rapportkommitté, NRK med alla regionala rapportkommittéer, RRK. 

 

Drygt ett 20-tal RRK/föreningar utav 28-29 fanns representerade på mötet. Från Dalarna och DOF deltog Urban Grenmyr, RRK och Lars-Erik Nilsson, DOFs-styrelse.

 

Rapportkommittéerna arbetar utifrån en uppdragsbeskrivning som togs fram 2009 och spikades på SOFs årsmöte 2013.

 

Mötet hade bland annat målet att se över och uppdatera denna uppdragsbeskrivning, att diskutera hur vi ska hantera de naturvårdsintressanta arterna samt koppling mellan regionala rapportkommittéer och regionala styrelser – föreningar.

 

Uppdragsbeskrivning

Den från 2013 beslutade arbetsbeskrivningen ger NRK ett samordnande ansvar, men slår å andra sidan fast att inte ändra på bedömningar och beräkningar. Uppdragsbeskrivningen behöver vidgas och en arbetsgrupp med representanter från SOF-BirdLifes styrelse, RRK-ledamöter uti landet, Artdatabanken och Fågelårsredaktionen har under 2016 tittat på detta. Intentionen är att de olika RRK inte ska berövas sin självbestämmanderätt. Detta kommer förstås att tas upp och ge nya beslut vid kommande SOF-BirdLife årsmöte.

 

Naturvårdsarter

Något slutligt resultat från denna diskussion kunde inte tas fram då det fanns många synpunkter på detta. En gemensam inställning var ändå att en bättre rapportering för dessa arter behövs. Skogsstyrelse och länsstyrelse t ex använder nu nästan uteslutande Artportalen för inhämtning av artfakta och då måste fynden ha bättre geografisk precision, vara kvalitetssäkrade och validerade i större omfattning än de är nu.

 

Regionala Rapportkommittén kontra Regionala styrelser

Diskussionen handlade mycket om hur de olika RRK arbetar, några som väldig självständiga, andra med nära koppling till den regionala föreningen och styrelsen, att det är väldigt få kvinnor i de olika RRK, om hur rekrytering av nya ledamöter går till samt om mandatperioder.

 

Även hur de olika RRK presenterar sin årliga rapport idag – och vilka framtida funderingar det finns och slutligen diskuterade samarbetet mellan RRK, regionalföreningen och med andra RRK-kommittéer kan göras mera öppet och transparent - samt ett önskemål med mera styrning från NRK.

 

Mer utförlig rapport kommer att presenteras i medlemstidningen Fåglar i Dalarna!

 

/Lars-Erik Nilsson

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

 
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

 
 

Dalakalendern

2018-04-21
Leksands fågelklubb - Vårexkursion vid Limsjön

Lördag 21 april kl. 07

 

Spaning efter de fåglar som kommit tillbaka till Limsjön efter vintern.

Kontakt: Staffan Müller, vitrygg@leksandsfagelklubb.se 070 322 23 45

 

Plats: Samling Norsbro kl. 07 

2018-04-23
Folkare Ornitologiska Förening – Ansta våtmark

Måndag 23 april kl. 18

 

Ansta våtmark - Nyckelby! En nyanlagd våtmark med många sjöfåglar. Spännande lokal! Kanske vi också tar en titt i Hovran!

 

Plats: Samling kl. 18.00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-04-25
Falu fågelklubb - Berguvsspaning vid Falu gruva

Onsdag 25 april kl. 18

 

Vi spanar efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva.

Samling vid utsiktsplattformen kl. 18.00

Ansvarig Rolf Persson, 073-073 15 40, rolf.falun@gmail.com

2018-04-28
Leksands fågelklubb - Vårexkursion Ungdomsprogram

Lördag 28 maj kl. 07

 

Resa till någon bra fågellokal i Leksand.

 

Plats: Samling Norsbro kl.07.00

2018-05-02
Falu fågelklubb - Kvällsexkursion Backa/Danholn

Onsdag 2 maj kl. 18

 

Vi åker till Backa Danholn. Samling vid Backa Fritid kl. 18.00.

Anmälan till Urban Grenmyr, 070-697 80 10, urban.grenmyr@gmail.com


2018-05-05
Leksands fågelklubb - Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen

Lördag 5 maj kl. 05-13

 

Vi deltar i Fågeltornskampen och bemannar Norsbrotornet.

07.00 Vandring runt Limsjön med start vid Norsbro. Se utförligare program på hemsidan och annonsering i Magasin Leksand närmare inpå.

Aktiviteter för barn och ungdom vid Limsjön på Fågelskådningens dag.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Limsjön 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com