Dalarnas Ornitologiska Förening

Senaste nyhet

2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

Bild från Falu fågelklubbs vandring runt Kyrkbytjärn. Foto: Anders Westman
Fågelskådningens dag arrangerades den 6e maj på ca 8 platser runt om i Dalarna. För tre av dessa arrangemang har vi fått in rapporter om hur dagen avlöpte.
 
Falun
Falu fågelklubb arrangerade traditionsenligt en vandring runt Kyrkbytjärnen. Många nyanlända arter kunde ses och höras bl. a. grönsångare, svarthätta och sävsångare. Över tjärnen flög bobyggande skrattmåsar och några nyss anlända fisktärnor. Bruna kärrhöken höll som bäst på att igen bygga och flög ideligen med bomaterial som den hämtade ute på åkern, vidare till sitt bo i stora vassen.
 
I det goda sträckvädret så var det bara några vadare som kortvarigt rastade bl. a. fyra brushanar, men även grönbenor och gluttsnäppa noterades men bara förbisträckande.
Totalt rapporterades 66 arter denna dag från Kyrkbytjärn och ca 40 personer deltog i fågelskådningens dag.
 
En utförligare rapport finns på klubbens websida: http://www.falufagelklubb.se/2018/05/11/fagelskadningens-dag-2018/

Malung
Femton personer deltog i Naturskyddsföreningens exkursion på Fågelskådningens dag. Vi besökte först de öppna markerna runt flygfältet. Sånglärkor sjöng och storspov, ljungpipare, gluttsnäppa och enkelbeckasin spelade. I buskagen fanns sävsparv och gulsparv och årets första törnsångare lät också höra några strofer. En sparvhök jagade och i älven fanns vigg och bläsand.
 
Älven var stigande och den längre slingan i strandskogen norr om fältet var översvämmad. Det gick nätt och jämt att ta sig fram en kortare väg för att lyssna på trastar, sångare och gärdsmyg. En morkulla stöttes upp och mindre hackspett trummade. Intill ett äldre kråkbo satt tornfalken och bevakade det som sannolikt blir årets häckningsplats. På älvstranden mitt för kyrkan intogs matsäcken. Här fanns knipa, storlom och sångsvan i älven och grönbena och drillsnäppa på stranden. Årets första gulärla flög över. Sammanlagt 47 fågelarter inräknades i det behagliga försommarvädret.
Rapporterat av Börje Dahlén.
 
Borlänge
En lite kyligare morgon mötte ett 15-tal intresserade deltagare vid Holmsjöarnas naturreservat kl. 7:30 den 6 maj.
 
Det var inte direkt någon större aktivitet på fåglarna i området tyvärr. Någon enstaka smålom samt flera skäggdoppingar fanns i Stora Holmsjön. En brun kärrhökshona drog runt i strandkanten på andra sidan sjön, bobestyr? Det var även dåligt med änder i sjön, lite gräsänder och någon vigg bara. En promenad i skogen in mot den översvämmade Fåran gav i alla fall en del sjungande småfågel. Ett par gärdsmygar, svartvit flugsnappare, rödvingetrast, järnsparv, flera lövsångare och lite mesar förgyllde tillvaron vid fikapausen här i lövskogen. Vid den lilla promenaden till tornet vid lilla Holmsjön gav fin uppvisning av ett av de två bruna kärrhökspar som håller till här.
 
Årets första trädpiplärka, för de flesta av deltagarna, stämde upp sin sång intill fågeltornet. Några sävsångare sjön för fullt i vasskanterna. Vigg, knipa, sothöns, några krickor samt ett svarthakedoppingspar visade upp sig i sjön. Även näktergalen slog några slag i snåren väster om tornet. Fiskgjusen låg och ruvade i sitt bo på kraftledningsstolpen som elbolaget nu vill permanent försöka få bort från stolpen. Hanen gjorde några dyk i sjön men det såg inte ut som några allvarliga fiskedyk. Det blev ändock en lyckad morgon och förmiddag trots den lite sega inledningen för de i mina ögon nöjda deltagarna.
Rapporterat av Lars-Erik Nilsson för Tunabygdens fågelklubb.
 
 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

Den 26 maj hålls Dalarnas första BioBlitz vid Långsjön i Borlänge. I samband med den Biologiska mångfaldens dag bjuder Dalarnas naturföreningar in till att hitta så många arter som möjligt under ett dygn. En BioBlitz är en intensiv inventering av alla möjliga arter inom ett specifikt område och håller vanligtvis på under 24 timmar. Med hjälp av ar...

Läs mer
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

Fågelskådningen dag Söndagen den 6:e maj är det Fågelskådningens dag och då skådas det fåglar överallt i Sverige och självklart även i Dalarna. Fågelskådningens dag arrangeras av lokala fågelklubbar i Dalarna och lokala kretsar i Naturskyddsföreningen i Dalarna i samarbete med Friluftsfrämjandet, Studiefrämjandet och Dalarnas Ornitologiska Förening...

Läs mer
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

Den 14 oktober 2017 fotograferade Torbjörn Nääs en för honom obekant duva på Sollerön. Den höll till på en åker. Torbjörn visade fotografiet nyligen för Pär Johansson, Mora, som genast förstod att det rörde sig om en turturduva! Strax innan fågelrapporten för Dalarna 2017 slutligen blev klar för tryckning kom så denna duva till rapportkommitténs kä...

Läs mer
2018-04-19

Ny rapport fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?

Den nya rapporten bygger på resultat från inventeringar gjorda till och med 2017 och är publicerad av BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening i samarbete med Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet och ArtDatabanken vid SLU. Läs hela rapporten här: Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatför...

Läs mer
 

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

 
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

 
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
 

Dalakalendern

2018-05-26
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 26 maj kl. 06:15

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.  

2018-05-26
Naturum Fulufjället - Fågelmorgon på Fulufjället
Lördag 26 maj, 2 juni och 9 juni
Samling vid naturum kl.6. Vi är ute ca 4 timmar. Ta med matsäck och gärna kikare om du har.

Guiden har med tubkikare och handkikare för utlåning finns på naturum.

Guider: John Halvarsson och Sebastian Kirppu

Kostnad: 100kr/person
2018-05-26
BioBlitz Dalarna - Långsjön, Borlänge
I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn. Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda . Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret. 

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands. 

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.
2018-06-01
Folkare Ornitologiska Förening – Nattsångare

Fredag 1 juni kl. 21

 

Vad kan vi hitta i Folkarebygden denna kväll? Kanske näktergal, flodsångare eller rördrom?

 

Plats: Samling kl. 21:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta

Tisdag den 5 juni kl. 21

 

Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 21.00. 

2018-06-08
Falu fågelklubb - Nattsångarlyssning

Fredag 8 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com