Dalarnas Ornitologiska Förening

Senaste nyhet

2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

Stig-Åke Svenson & Julian Klein, DOFs årsmöte på Fornby folkhögskola mars 2018
Årsmötet bestod som vanligt av flera moment. Först var det själva årsmötet, sedan det traditionella fikat och slutligen föredrag om skiktad skog.

Drygt 30 medlemmar hade samlats i Borlänge på Fornby Folkhögskola för årsmöte 2018. Ordförande Stig-Åke började med att hälsa dagens föreläsare, Julien Klein från SLU i Uppsala, välkommen och öppnade sedan mötet. 

De traditionella årsmötesförhandlingarna var snabbt avklarade och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ulf Kolmodin, Per-Inge Josefsson och Lena Johansson lämnade styrelsen, men ingen av dem var närvarande på mötet och avtackningen får bli vid ett senare tillfälle. Glenn Costello, som har varit adjungerad till styrelsen som ansvarig för hemsidan, valdes som ny suppleant och Ralf Lundmark till ny ordinarie ledamot. Redaktionen kommer att presentera Ralf och Glenn i ett kommande nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna. 

Styrelsen har nu följande sammansättning:
Stig-Åke Svenson, ordförande ...........2018–2019
Lars-Erik Nilsson, viceordförande ................2018
Petrus Tengnér, sekreterare .......................2018
Owe Ohlsson, kassör .................................2018
Karin Björklund ................................2018–2019
Börje Dahlén ...................................2018–2019
Ralf Lundmark .................................2018–2019
Christina Damberg, suppleant ....................2018
Glenn Costello, suppleant ..........................2018
Mats Forslund, suppleant ...........................2018
Vacant ....................................................2018

Revisorer och revisorssuppleant omvaldes, men någon ny valberedning lyckades årsmötet inte få fram, men gav i stället styrelsen i uppdrag att under det kommande året tillsätta en valberedning.
 
Fika & mingel
Tunabygdens fågelklubb bjöd som alltid på väldigt gott fika och en viktig del av dessa möten är just möjligheten att få träffa gamla fågelskådarkompisar som man inte ser så ofta - och utväxla minnen och diskutera fåglar.
 
Skiktad skog - en forskning kring talltita, tofsmes och lavskrika 
Julian Klein berättade om sin forskning kring skiktad skog och dess inverkan på mångfalden, i detta fall främst fågellivet.

Tillsammans med sina forskningskollegor har han en hypotes om hur en icke-skiktad skog missgynnar skogsfåglar som tex tofsmes, talltita och lavskrika.

I ett kommande nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna och här på hemsidan kommer vi att presentera en mer detaljerad rapport från föredraget.

 
 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåg...

Läs mer
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

Nu finns det ett nytt nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna ute. Ur innehållet:Medlemstidningen 50 årSkydda och dokumenteraRapporter t.ex. standard- och nattrutter, Eko-skådning, Vinterfåglar inpå KnutenPå gångHur ska en fågelholk se utOch mycket mer!

Läs mer
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

Boken Dalarnas Fåglar från 1975 av Kjell Bylin finns nu i bokhyllan "Våra böcker". Vi tackar Jonas Kolmodin för sin insats för att återställa boken, så att vi åter kan visa den i ett digitalt bläddringsbart format här på hemsidan. Du hittar bokhyllan under fliken "Om DOF" och menyalternativet "Våra böcker".Bokhyllan "Våra böcker" hittar ni även här...

Läs mer
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter ang...

Läs mer
 

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

 
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

 
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

 
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
 

Dalakalendern

2018-03-24
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-24
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-27
Hovranområdets ornitologiska förening - Ugglerutt

Tisdag 27 mars kl. 20

 

Ugglerutt. Kontakt: Per-Inge 070-244 88 73

 

Plats: Hemköpsparkeringen 

2018-03-28
Falu fågelklubb - Isvaksspaning

Onsdag 28 mars kl. 18

 

Isvaksspaning vid Masugnen/Korsnäs. Vi samlas på plats kl. 18.00. 

Ansvarig Gittan Matsson - 076-125 07 77, gittan.matsson@gmail.com

2018-04-04
Falu fågelklubb - Isvaksspaning

Onsdag 4 april kl. 18

 

Isvaksspaning vid Masugnen/Korsnäs. Vi samlas på plats kl. 18.00.

Ansvarig Per Westin - 076-830 08 40, per@luw.se

2018-04-07
Falu fågelklubb - Hackspettsmorgon

Lördag 7 april kl. 06:30

 

Hackspettsmorgon vid Ärtsjön. Avfärd kl. 06.30. Samling vid Tiskenparkeringen.

Anmälan till Hans Malmsten - 070-649 42 56, hansmalmsten@gmail.com

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com