Nyheter

2018-01-14

Vinterfågelräkning vid Strömmen

Föreningen genomför denna söndag sin årliga inventering av övervintrande vattenbundna fåglar längs Motala ström. Vi räknar fåglar från Glan till utloppet i Lindö. Samling vid Saltängsbron kl 9.00 (OBS! Fel tid står angivet i programbladet). Ansvarig: Ulf Larsson 0706-684455