Nyheter

2017-03-23

Dags för lördagsutflykt!

Ni missar väl inte exkursionen till Åby gård (och Fröjerums våtmark) på lördag? Det utlovas gott om fågel av skådarna som varit där och rekat i veckan. För de som vill utöka och fräscha upp sina artkunskaper så kommer tubkikare sättas upp och en genomgång göras med fokus på skillnader mellan änder - speciellt mellan snatterand och gräsand. Honorna är ju notoriskt svåra att skilja på! Nu på våren är också den absolut bästa tiden att lära sig andhanarna då de har sina finaste plymer och färger. 

 

Den senaste veckan har det synts till sångsvan, kricka, gräsand, snatterand, brunand, bläsand, storskrake, salskrake, knipa, grågås, Kanadagås, trana, morkulla, järnsparv och jag hörde även ryktas att det har synts årta. Vad mer kan vi upptäcka? Fröjerums våtmark kommer nästan garanterat bjuda på havsörn men även ormvråkar och fjällvråkar kan synas till (förutom massor av sjöfågel). Häng med du också!