Nyheter

2017-04-11

LivingLand - EUs jordbruk hotar fågellivet

Sånglärka. Foto: Malin Larsson

Våra fåglar behöver din hjälp! Europas jordbrukspolitik är inte hållbar för vår natur. Läs om det på BirdLifes hemsida (LivingLand) och skriv gärna under i slutet av artikeln om du håller med, så gör du din röst hörd i kampen om naturen!