Nyheter

2017-09-26

Rarisläge på Häradsskär!

Taigasångare

Utflykten till Häradsskär började en tidig grådisig lördagsmorgon med fantastiskt väderläge för spännande fågelnedfall. Vi mötte LFK gänget på kajen i Gryt och landade på bryggan på ön vid åttatiden. Bara en timme senare fastnade en härlig taigasångare i ett nät och visades upp för över trettio hänförda fågelskådare. Dagen bjöd senare på fler taigasångare, trevliga sträck och rödhakar överallt. Vädret höll sig disigt men uppehåll. En utfärgad lappsparvshane vid stugorna visade sig endast kort för ett fåtal lyckliga trots ivrigt eftersökande. Vid fyratiden styrde båten kosan hemåt med trötta skådare som nog alla var sugna på att återvända ut igen.

 

Bifogar här nedan en lista över det totala antalet observerade arter under dagen (vid Häradsskär samt längs vägen till och från Norrköping). För mer detaljerade uppgifter hänvisas till www.artportalen.se.

 

Observerade arter (totalt: 81 arter):

Knölsvan

Sångsvan (noterad längs vägen t.o.f. Norrköping)

Grågås

Prutgås

Vitkindad gås

Stjärtand

Bläsand

Skedand

Bergand

Kricka

Vigg

Knipa

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Småskrake

Storskrake

Smålom

Storlom

Skäggdopping

Storskarv

Havsörn

Sparvhök

Ormvråk (noterad längs vägen t.o.f. Norrköping)

Stenfalk

Ljungpipare

Kärrsnäppa

Kustlabb (1 ex)

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Kentsk tärna (2 ex sträckande mot S)

Sillgrissla

Tobisgrissla

Tordmule

Tamduva (noterad längs vägen t.o.f. Norrköping)

Ringduva (noterad längs vägen t.o.f. Norrköping)

Gröngöling

Sånglärka

Skärpiplärka (2 ex)

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Järnsparv

Koltrast

Taltrast

Björktrast (noterad längs vägen t.o.f. Norrköping)

Tajgasångare (totalt 4-6 ex inkl. den märkta individen).

Ärtsångare

Törnsångare

Gransångare

Lövsångare

Svarthätta

Kungsfågel

Rödhake

Rödstjärt

Buskskvätta

Stenskvätta

Mindre flugsnappare (1 honfärgad)

Grå flugsnappare

Svartvit flugsnappare

Blåmes

Talgoxe

Talltita (noterad vid Fyruddens hamn).

Trädkrypare

Nötväcka (noterad vid Fyruddens hamn).

Skata

Kaja (noterad längs vägen t.o.f. Norrköping)

Kråka

Korp

Bofink

Bergfink

Grönfink

Grönsiska

Gråsiska (noterad vid Fyruddens hamn)

Mindre korsnäbb

Gulsparv

Lappsparv (1 ex)