Nyheter

2018-03-23

Ugglor ikväll!

Ikväll (fredag) är det uggleutflykt! I år kommer vi åka runt i Norrköpingstrakten och förhoppningsvis höra sparvuggla, kattuggla och berguv, samt se jorduggla och hornuggla!

 

Det är även gott om gäss i rörelse nu! Såväl grågås, kanadagås, bläsgås, sädgås och spetsbergsgäss har synts! Tofsvipor och sånglärkor födosöker på fälten och vid Öhmanskajen har en rördröm synts (!) till i flera dagar!