Dalarnas Ornitologiska Förening

Senaste nyhet

2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen, då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange alltså även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under juli månad (ca 1300 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Vädret

 

Om juli 2017 var den svalaste på 150 år, blev juli 2018 den varmaste på 260 år! Det var mycket torrt i markerna och flera stora bränder rasade i skogarna, framförallt i norr och nordväst. Månaden domineras av rapporterna kring de bruna och röda gladorna som setts, och så fick vi en ny (tillfällig?) vadarlokal pga. av lågt vattenstånd.

 

Fåglarna

 

En adult bläsgås rastade vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, den 22.7. En [stripgås] sågs under en stor del av månaden vid Flinesjön, Hedemora. De största ansamlingarna av vitkindad gås var 30 ex vid Flogen, Gagnef, den 23.7 och samma dag fanns ytterligare 24 ex vid Dragsängarna, Leksand. På tio lokaler hördes spelande vaktel; Hedemora (2), Säter (2), Gagnef (5) och Leksand (1). En ägretthäger upptäcktes den 30.7 vid Österviken, Avesta.

Brun glada sågs vid Ovanmyra, Boda, Rättvik, den 7.7 och sedan fanns två ex på Tunaslätten i Borlänge. Där fanns i slutet av månaden även fyra (4) röda glador, varav två 1K, så häckning måste ha skett – om inte i Dalarna, så ”nästgårds”. Röda glador sågs även på sju andra platser i landskapet innan de fyra samlades utanför Borlänge. De observerades i Ludvika, Gagnef (fyra lokaler), Rättvik och Orsa.

Småfläckig sumphöna hördes vid Fatburen, Hedemora och en 1K/pulli noterades vid Limsjön, Leksand. Häckning av rörhöna konstaterades vid både Frutjärn och Kasttjärn inne i Ludvika, samt vid Vattenparken i Borlänge. Vid Kasttjärn sågs som mest 17-19 ex samma dag (4 ad, 3-5 1K samt 10 färska pulli).

Sex adulta kustsnäppor rastade den 25.7 vid Flinesjön, Hedemora (två ex kvar dagen efter), en adult den 29.7 vid Österviken, Avesta, och fyra ex den 31.7 vid Rudängsmyran i Borlänge. En sandlöpare rapporterades den 29.7 från den nyupptäckta vadarlokalen vid Södra Bysjön, Nås, Vansbro. På samma lokal fanns en småsnäppa den 11.7. Arten sågs även vid Flinesjön i Hedemora vid flera tillfällen. En adult spovsnäppa sågs den 12.7 vid Kyrkbytjärn, Falun, en adult fanns den 12-15.7 vid Flinesjön, tre adulta rastade den 17.7 vid Österviken, Avesta, och en adult fanns från den 21.7 vid Rudängsmyran i Borlänge.

Flera rapporter kom in om kärrsnäppor vid lämpliga lokaler på Fulufjället, Älvdalen. Mest spännande var rapporten om en 1K vid Middagsloken den 24.7. Ansamlingar av kärrsnäppor var t.ex. 40 ex den 28.7 vid Österviken, Avesta, 33 ex vid Södra Bysjön, Nås, Vansbro, samma dag och 30 ex dagen därpå. Två adulta myrsnäppor med avledningsbeteende noterades den 11.7 i trakten av Översjön, Älvdalen. Fem (!) ex rastade också vid Södra Bysjön, Nås, Vansbro, den 27.7. En dvärgbeckasin spelade i trakten av Översjön, Älvdalen, den 10.7. Vid Södra Bysjön, Nås, fanns även fyra rastande myrspovar den 28.7. Smalnäbbad simsnäppa sågs både vid Olaloken och Gräsloken på Fulufjället, Älvdalen.

15 1K och 20 adulta dvärgmåsar observerades den 8.7 vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen. En adult skräntärna rastade vid Södra Fullsta, Avesta, den 15.7.

Några välbesökta hökugglor fanns vid Fulufjället, Älvdalen, där de höll till vid parkeringen och leden mot Njupeskärs vattenfall. Arten rapporterades (öppet) även från Lindvallen, Sälen, Malung-Sälen, och från Stopåns naturreservat i Orsa. En lappuggla sågs strax utanför Ludvika den 17.7.

Kungsfiskare noterades vid Kungsgårdsholmarna och vid Jularbo/Nordanö, Avesta, vid Myckelbybadet, Hedemora, samt vid Rista, Gagnef. Sidensvans under häckningstid rapporterades från Orsa, Malung-Sälen och Älvdalen. Svarta rödstjärtar fanns som vanligt på industrilokaler i Avesta, Ludvika, Borlänge och Falun. Flera häckningar konstaterades.

Flodsångare hördes i början av månaden både vid Hälla och vid Flinesjön, Hedemora. Fyra lappmesar rapporterades den 15.7 från Fulufjället, Älvdalen. Oklart var exakt de ska ha setts. Bändelkorsnäbbar noterades på två lokaler i Älvdalen och en i Vansbro. Månadens enda lappsparv (trots att många knatat runt i Dalafjällen under månaden) var ett ex den 19.7 öster om Lilla Getsjön på Fulufjället, Älvdalen.

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

 
 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfå...

Läs mer
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåg...

Läs mer
2018-06-14

DOF resa 2018

VILL DU FÖLJA MED PÅ DOF RESA? Dalarnas Ornitologiska förening ordnar en skådarresa till Kvismaren helgen 15-16 september. Vi skådar vid Oset och Kvismaren och vi hoppas på mycket gäss, änder och ev. vadare samt en del småfågel. Vi hoppas även kunna göra ett besök på fågelstationen i Kvismaren och se när de ringmärker fåglar. Vi kommer även att bes...

Läs mer
2018-06-11

Fåglar sen sist - Dalarna april 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter! Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåg...

Läs mer
 

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

 
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

 
2018-06-14

DOF resa 2018

 
2018-06-11

Fåglar sen sist - Dalarna april 2018

 
2018-06-04

Nytt nummer av FiD ute och DOFs riktlinjer för integritetsskydd!

 
2018-05-31

Svend Svarrer: En annorlunda naturupplevelse

 
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
 

Dalakalendern

2018-08-23
Naturum Fulufjället - BioBlitz på Fulufjället
Torsdag 23 augusti

Samling vid naturum kl.8

Under dagen kommer det att hållas små föredrag/workshops av forskare och experter som finns på plats.

Möjlighet att köpa lunch och fika. ALLA BEHÖVS!
2018-09-02
Folkare Ornitologiska Förening – Sonnboviken

Söndag 2 september kl. 09

 

Vi besöker den nyrestaurerade delen av Sonnboviken. Vad kan vi finna där denna sensommardag? Telefon Mats 070 – 399 81 63.

 

Plats: Samling kl. 09:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-09-08
Leksands fågelklubb - Rovfågelsexkursion

Lördag 8 september kl. 13

 

Vi tittar på rovfåglar i Häradsbygden och kanske några fler platser.

Kontakt: Conny Land 070-216 55 55, connyland53@gmail.com.

 

Plats: Samling: Norsbro kl.13.00. 

2018-09-10
Tunabygdens fågelklubb - Månadsmöte

Måndag 10 september kl. 19

 

Uppsummering av sommaren och höststart.

 

Plats: Fornby folkhögskola kl. 19.00

2018-10-01
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 1 oktober kl. 19

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film. Samling: kl. 19.00.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs. 

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com