Nyheter

2014-09-09

Årets fågelupptäckt

MOF har för avsikt att starta upp något som vi kallar ”Årets fågelupptäckt”. Tanken är då att årligen premiera någon MOF:are som har gjort någon kul/överraskande upptäckt. Det behöver då inte vara den sällsyntaste fågeln utan kan t ex vara att man hittar någon ny häckfågelart för Medelpad, en ny spännande fågellokal m m. Vinnaren utses vid årsskiftet av MOF:s styrelse och får ett pris (t ex presentkort på Naturbokhandeln). Enda kravet för att få vara med är att man är medlem i MOF. Väldigt många är ju ute och skådar flitigt, men detta kan vara ett sätt att ”puffa för” att få våra medlemmar till att besöka nya lokaler/områden och därmed kunna få ännu bättre kunskap om Medelpads fågelfauna.

 

Styrelsen

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu