Nyheter

2014-08-21

Exkursion

Höstflyttare och strandväxter

 
Exkursion till Stornäset lördag 30 augusti 2014 kl 08:00

 
Elisabet Carlsson (070-3127724) Medelpads Ornitologiska Förening och Eva Sundin Medelpads Botaniska Förening leder en samexkursion till Stornäset.

Samling 08:00 Stornäset parkering.

Medtag fika. Alla välkomna.