Nyheter

2013-07-15

Färgringmärkning av skräntärna

Foto: Bengt Allberg

Som en del av det nationella skräntärneprojektet som drivs av Sveriges ornitologiska förening (SOF), har sju ungar från fyra olika skär vid Medelpadskusten färgringmärkts denna sommar.

 

Ringmärkningen utfördes av Mats Axbrink, Hudiksvall, vilken har stor erfarenhet av ringmärkning av tärnor och andra kustfåglar.

 

Tanken med färgringmärkningen är att det på avstånd ska kunna gå att avläsa ringnumret genom tubkikare på stående fågel.

 

Ungarna blir flygfärdigaga från mitten av juli och födosöker därefter längs kusten. Bland annat vid Stornäset brukar man kunna se rastande fåglar ute på reveln.

 

Spana efter färgringmärkta ungar redan nu och rapportera på artportalen.se.

På så sätt ökas kunskapen om skräntärna vid vår kust.

 

Övrig info om skräntärneprojektet - se intervjun med Ulrik Löthberg i föreningens tidskrift Fåglar i Medelpad

Foto: Bengt Allberg

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu