Nyheter

2015-04-14

Kom ihåg

Den 20 april påbörjas arbetet med att öppna nya Artportalen. Det finns en del att tänka på i samband med detta:

"Viktig information angående flytten till Nya Artportalen!

Inför flytten till nya Artportalen finns det några saker du kan göra för att kunna komma igång att använda systemet så snabbt som möjligt.

Uppdatera din e-postadress i Svalan…

Det är viktigt att du har en fungerande e-postadress i Svalan. Är det en ej aktuell adress som står där bör du uppdatera den för att flytten till nya Artportalen ska bli så smidig som möjligt för dig och för att du inte ska riskera att missa viktig information. Du kan ändra din e-postadress i Svalan fram tills att vi påbörjar flytten, därefter upphör ditt Svalankonto.

…så att du kommer åt dina fynduppgifter i nya Artportalen.

Om du har uppdaterat din e-postadress kommer det inte bli några problem för dig att komma åt dina fynduppgifter i Svalan, även om du glömt dina inloggningsuppgifter. Allra bäst är det om du ser till att e-postadressen är uppdaterad samt antecknar ditt användarnamn och lösenord på säkert ställe.

Så ändrar du e-postadress i Svalan

Logga in och klicka på fliken Personligt i huvudmenyn och sedan på Personuppgifter. Klicka på länken Byt e-postadress och följ instruktionerna."

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu