Nyheter

2013-11-13

Nästa föreningsmöte

Tisdag 2013-12-03

Fågelquiz
Testa dina fågelkunskaper. Vi visar fågelbilder som du själv eller tillsammans med någon
får försöka att artbestämma.
Fika (lussebulle utlovad) och lotteri som vanligt.