Nyheter

2014-01-13

Nästa föreningsmöte

Tidag 28 januari kl. 19 i Hulistugan
Följ naturen året runt- klimatförändringar och fenologi

Lennart Vessberg, Härnösand föreläser. Lennart är egen företagare med inriktning på naturinventeringar och guidningar.

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu