Nyheter

2014-01-13

Nästa föreningsmöte

Tidag 28 januari kl. 19 i Hulistugan
Följ naturen året runt- klimatförändringar och fenologi

Lennart Vessberg, Härnösand föreläser. Lennart är egen företagare med inriktning på naturinventeringar och guidningar.