Nyheter

2014-02-03

Nästa föreningsmöte

Tisdag 2014-02-18 kl. 19 i Hulistugan

Lavskrikan - charmtrollet med konflikter inom familjen och släkten

 

Sönke Eggers, Sigtuna föreläser och visar bilder. Sönke är forskare vid Sverige Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala med bland annat studier på lavskrika.