Nyheter

2014-02-03

Nästa föreningsmöte

Tisdag 2014-02-18 kl. 19 i Hulistugan

Lavskrikan - charmtrollet med konflikter inom familjen och släkten

 

Sönke Eggers, Sigtuna föreläser och visar bilder. Sönke är forskare vid Sverige Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala med bland annat studier på lavskrika.

 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu