Nyheter

2014-10-17

Nästa föreningsmöte

Tisdag 2014-11-11

Våra fågellokalers geologi
Tomas Binett, Sundsvalls geologiska sällskap
ger oss en inblick i hur våra fågellokaler skapats geologiskt och om Selångersjöns framtid.

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-08-31

Ringmärkning

 
2017-06-05

Inventering av nyckelbiotoper

 
2017-04-30

Fågelskådningens dag

 
2017-04-18

Exkursion till Skrängsta och Skottsund

 
2017-03-16

Information om Ugglelyssning

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu