Nyheter

2013-10-07

Nästa föreningsmöte

Tisdag 2013-10-15 kl. 19 Hulistugan

 

Fågelinventering

Martin Green, Lunds universitet berättar om de inventeringar som görs i Sverige, om intressanta resultat och vad alla kan bidra med för att öka kunskapen om våra vanliga fåglar.

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
2017-10-28

Ny medlem idag och nästa år i ett.

 
2017-08-31

Ringmärkning

 
2017-06-05

Inventering av nyckelbiotoper

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu