Nyheter

2013-10-07

Nästa föreningsmöte

Tisdag 2013-10-15 kl. 19 Hulistugan

 

Fågelinventering

Martin Green, Lunds universitet berättar om de inventeringar som görs i Sverige, om intressanta resultat och vad alla kan bidra med för att öka kunskapen om våra vanliga fåglar.