Nyheter

2015-03-07

Ugglelyssningsexkursion

Ugglelyssning
De som så önskar samlas på “Plattan” bakom kulturmagasinet kl 19.00 Fredag 2015-03-20 för samåkning. Vi försöker göra något stopp på vägen ut till den gemensamma samlingsplatsen som är ca 50 m in på Sätervägen. Här är det samling kl 20.00.
Ledare blir Peter Berglund, tel 070-588 09 94