Nyheter

2015-05-24

Våtmarksinventeringen

SOF och Svensk fågeltaxering har dragit igång en ny inventering. Inventeringen omfattar alla typer av våtmarker utom mossar och man räknar fågelarter knutna till vatten och våta miljöer (t.ex. lommar, doppingar och andfåglar), samt rovfåglar men inte tättingar. Inventeringen kan genomföras vid många lokaler såsom Mingen, Skrängstasjön, Björköfjärden, Långören, Nordansjösjön, Munktorpssjön osv. Säkert finns en sjö nära dig. Det är enkelt att delta. Läs anvisningar på bifogade länkar och anmäl intresse till den lokale samordnaren Ingemar Marklund tel. 070-6644481. Detta för att undvika att områden inte blir "dubbelbokade". Läs mer på http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/nationella-vatmarksinventeringen/ eller http://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/vatmarksrutter