Nyheter

2015-05-24

Våtmarksinventeringen

SOF och Svensk fågeltaxering har dragit igång en ny inventering. Inventeringen omfattar alla typer av våtmarker utom mossar och man räknar fågelarter knutna till vatten och våta miljöer (t.ex. lommar, doppingar och andfåglar), samt rovfåglar men inte tättingar. Inventeringen kan genomföras vid många lokaler såsom Mingen, Skrängstasjön, Björköfjärden, Långören, Nordansjösjön, Munktorpssjön osv. Säkert finns en sjö nära dig. Det är enkelt att delta. Läs anvisningar på bifogade länkar och anmäl intresse till den lokale samordnaren Ingemar Marklund tel. 070-6644481. Detta för att undvika att områden inte blir "dubbelbokade". Läs mer på http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/nationella-vatmarksinventeringen/ eller http://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/vatmarksrutter

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu