Nyheter

2018-01-18

Hackspettarnas afton

Hackspettar kräver stora arealer lövrika skogar med en stor andel död ved, miljöer som också hyser många rödlistade arter. Där lever den vitryggiga hackspetten som kommer att presenteras av experten Kristoffer Stighäll från Naturskyddsföreningen. Torsdag 18 januari klockan 19.00 i Vasakyrkan, Vasagatan 6, Örebro.  Mycket varmt välkomna!