Nyheter

2012-12-13

Fågelinventering debatterades vid vindkraftsmöte i Tångeråsa

Greenextremes projektledare Isabel Isaksson diskuterar med kommunekolog Rolf Wedding.

Ett 50-tal personer samlades på onsdagskvällen för att få mer information om en vindkraftsetablering i Tångeråsa.

Det är företaget Greenextreme som sökt bygglov och miljötillstånd för att uppföra ett 200 meter högt vindkraftverk strax söder om Tångeråsa kyrka.

Många av de närboende hade förstås frågor om buller och skuggor från det tilltänkta vindkraftverket. Greenextreme har ansökt om att få bygga ett 200 meter högt vindkraftverk, det skulle därmed bli det högsta i Sverige.

-          Det här området är ju känd för sitt rika djurliv, bland annat finns det flera fågeltorn i närheten: Velandasjön, Västkärr och Skagershultamossen. Det borde ni ta hänsyn till, sa Rolf Ivarsson från Västernärkes naturskyddsförening.

Från Närkes Ornitologiska Förenings sida betonades att området är dåligt inventerat vad gäller fåglar, både häckande och sträckande fåglar. Ornitologerna utgår från att det genomförs en ordentligt inventering som sträcker sig över hela året innan det blir aktuellt med uppförande av vindkraftverket.

-          Nu har vi tänkt genomföra en havsörnsinventering i januari-februari, förklarade Greenextremes projektledare Isabel Isaksson.

-          Sedan får vi komplettera i kontrollplanen med ytterligareinventeringar.

Med på mötet fanns representanter från Lekebergs kommun, det var personer som sitter i byggnadsnämnden och i miljönämnden. De meddelade att det sannolikt inte blir några beslut förrän tidigast i februari nästa år.

Cirka 50 personer kom till församingshemmet i Tångeråsa för att få mer information om vindkraftsetbaleringen söder om kyrkan.