Nyheter

2013-12-29

Årets ekoskådning avslutas - 2014 års tävling börjar

Gör som Tord Larsson, var med i ekoskådningstävlingen i Närke. 2013 års tävling avslutas 31 december och dagen därpå inleds nästa års tävling. Häng med du också!
Det är nu dags att planera ekoskådningen för 2014 och efter nyårschampagnen lämna in slutresultatet för 2013. Ännu finns det tid att kompletera med bändelkorsnäbb, tallbit, gråspett och tretåig hackspett för de som inte kryssat in dessa.
 
Den 16 januari, i samband med NOF:s nästa inomhusmöte (Kent-Ove Hvass visar bilder från Uganda) kommer en prisutdelningen äga rum för 2013 års bäste ekoskådare. Därför är det viktigt att tävlingsledningen får in rapporter för det gågna året så fort som möjligt.

Inför 2014 års ekoskådningstävling kommer några ändringar i reglerna att ske:
* En ändring är att plats där man stadigvarande vistas begränsas till bostad och sommarstuga. Arbetsplatsen har tagits bort då den kan vara för geografiskt obstämd.
* Vidare har regeln om att man får kryssa på ekoskådningslistan i samband med deltagande på NOF:s exkursioner begränsats till exkursioner och enbart till de platser som finns exkursionsprogrammet.  Det innebär till exempel att  det Artracet (där man åker en hel del bil) ej får ingå.
* Vi hoppas också att rapporteringen ska bli smidigare, förhoppningen är att den ska kunna ske via Artportalen/Svalan. Snarast efter nyår kommer dessa regler ligga på hemsidan. Anledning till att de inte finns där nu beror på att tävlingsledningen inväntar svar från ansvariga på Artportalen/Svalan om  det går att utnyttja den sidan även för ekoskådningen i Närke.
* Tävlingsledning 2014 är Tord Larsson och Per Karlsson Linderum.
Vill du läsa mer om ekoskådningen: klicka här