Nyheter

2013-02-23

Atlasinventerare lät sig inspireras

Britt-Louise Korslid och KG Ander diskuterar med Atlasgeneralen Michael Andersson under lördagens inspirationsmöte. Foto: Kent Halttunen

Under lördagen samlades ett 20-tal av Atlasinventerarna i Närke för ett inspirationsmöte i Länsstyrelsens lokaler.

- Målsattningen i år är att höja kvalitén i de rutor vi inventerar. Minst 80 arter i varje ruta och minst hälften av dessa ska vara säkra häckningskriterier, sa Michael Andersson som är en av Atlasgeneralerna i Närke. Läs mer här