Nyheter

2013-05-29

Blev inget utökat tillstånd för skyddsjakt på vitkindade gås i Hargebaden

Foto: Torbjörn Arvidson

Sydnärkes Miljöförvaltningen har ansökt om tillstånd att bedriva skyddsjakt på 20 vitkindade gäss under perioden 1-20 april samt 1 juli-15 september 2013. Skyddsjakten har i syfte att förebygga att gässen skitar ner och en viss skrämseleffekt eftersträvas.

Länsstyrelsen ger tillstånd för skyddsjakt på högst 10 vitkindade gäss under perioden 1 juli – 31 augusti 2013. Endast vuxna individer utan ungar alternativt årsungar får jagas.
Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl övrig fauna som boende i området.
Miljöförvaltningen ska verka för att matning av gäss eller änder inte sker i området.

 

Läs hela beslutet här...