Nyheter

2013-10-01

Fågelvirus bland tamduvor i Örebro

Ett virus som kan orsaka Newcastlesjuka har påträffats bland vilda duvor i Örebro.
Därför har Jordbruksverket beslutat att alla tamduvor och andra fjäderfän ska hållas inomhus tills vidare.
Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Det var den 18 september i år som man hittade flera döda tamduvor på industriområdet Aspholmen i Örebro. Ingen visste riktigt varför duvorna hade dött och därför skickades en död duva till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala för analys.
Nu har provsvaren kommit och det visar sig att de döda duvorna bar en typ av paramyxovirus, som också kallas duvpest. Den kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen Newcastlesjukan hos fåglar och andra fjäderfän i fågenskap. 
Jordbruksverket har därför tagit beslut om att alla utegående fjäderfän samt andra fåglar i fångenskap i Örebro kommun ska hållas inomhus tills vidare. I dagsläget finns inga tecken på att smittan har spridits till tama fåglar och Jordbruksverket kommer att gå ut med information så fort beslutet kan hävas.
Jordbruksverket uppmanar dessutom alla som håller duvor att kontrollera att duvorna är vaccinerade mot paramyxovirus.
Vill du läsa Jordbruksverkets beslut: klicka här