Nyheter

2013-07-21

Håll utkik efter smålommar och fortsätt rapportera på Svalan

Foto: Rolf Hagström
Här kommer en uppmaning och påminnelse till alla som är atlasinventerar och till alla som rapporterar på Svalan.
Säsongen har varit givande och nu går den mot sitt slut.
Trots det finns det fortfarande fågelungar i buskarna så släpp inte taget om atlasrapporteringen än.
Ringduvor, gråsparvar och flera andra arter ligger fortfarande på ägg och ungar.
Håll ögon och öron öppna, rapportera så mycket ni kan. Själv hittade jag nyss flygga talltitor häromdagen.
 
Vi vill göra er speciellt uppmärksamma på våra lommar.
Det är nu och två - tre veckor framåt de har ungar som är lätta att hitta.
Speciellt smålommen är viktig att rapportera in.
Titta på kartan över era rutor, besök de sjöar som kan vara aktuella.
Lommar har en speciell funktion när det gäller miljöpåverkande etableringar.
De är kraftfulla indikatorer på skyddsvärda biotoper och kan vara helt avgörande om t ex vindkraftsetableringar ska få godkänt eller inte.
Tänk bara på en sak! Rapporterar ni smålom med häckningskriterier så döljs dessa i Svalan och kommer inte att ses i er atlasruta. Däremot kan ni kontrollera att rapporten finns genom att titta i "Min Obsbok" på Svalan.
Rapporten finns där, och är synnerligen värdefull.
 
Ha en bra fortsättning på sommaren
Ronnie Lindqvist
Arbetsgruppen för atlasinventeringen
Foto: Rolf Hagström