Nyheter

2013-02-28

Här räknas det örnar i Närke den 2 mars

Rördrommens fältstation som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, har sedan år 2000 genomfört årliga räkningar av framför allt havsörn i Mälaren och Hjälmaren.

I år kommer örninventeringen äga rum lördagen den 2 mars, mellan klockan 10 och 12.

Fågelskådare från Närke kommer delta i inventeringen på sex olika platser i Närke. De är:

* Segersjö/Yxhammaren (Rune Eriksson)

* Finnhammaren/Biskopsvrak (Johan Åhlén)

* Engelbrektsholmen (Anders Jacobsson)

* Öby kulle, Kvismaren (Magnus Friberg)

* Ässöbron (Åke Lorin/Bernt Jerlström)

* Rånnesta, Tysslingen (Helny Olsson)

Du som är intresserad och kanske vill titta på örnar. Åk ut till någon av inventerarna och hjälp till att hitta havsörn, kungsörn och många andra fåglar också.

 

Vid förra årets örnräkning var 67 platser bemannade i hela inventeringsområdet, från Tysslingen i väster till Vårbergstoppen i öster. Intresserade från 5 län och 19 kommuner deltog i räkningen. Totalt rapporterades det 199 havsörnar som mest i hela området, varav cirka 50 i Hjälmaren. Det var strålande sol med temperatur strax över 0 grader och barmark.