Nyheter

2013-02-13

Insjöfiskarna vill ha skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren

Foto: Göran Bäckstrand

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund ansöker hos Länsstyrelsen i Örebro om fortsatt skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren. Skyddsjakten har pågått flera år och man ansöker om att få skjuta upp till 1000 storskarvar i år. Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att lämna in synpunkter på skyddsjakten. Har du kunskaper eller synpunkter på skyddsjakten, hör av dig till Ulf Jorner i styrelsen som leder föreningens fågelskyddsarbete.

Läs mer här