Nyheter

2013-04-17

Kom och diskutera fågelintresse på SOF:s årsmöte i Ånnaboda

I helgen arrangeras årsmötet för Sveriges Ornitologiska Förening, SOF i Ånnaboda..
Hela fredagen, den 19 april, ägnas åt hur man ska öka fågelintresset. Mötet är öppet för alla och börjar klockan 09.30.
Här kommer hållpunkterna för dagen: 

10:00-10:20 Introduktion till seminariedagen / Anette Strand, Anders Lundquist
10:20-10:35 Mässor, Fågelskådningens dag

10:35-10:55 Daglediga /Lennart Urby och Sten-Ove Sandell Västmanlands OF
10:55-11:15 ”Tjej”- fågelskådning, kvinnliga nätverk / Elisabet Carlsson, Eva Stenvång Lindqvist
Bensträckare

11:20-11:25 Vinterfåglar Inpå Knuten / Staffan Müller, Anders Wirdheim
11:25-11:30 Fåglar är fantastiska – volontärer / Anette Strand, Anders Lundquist
11:30-12:00 Barn- och ungdomsverksamhet / Kent-Ove Hvass, Maria Olsson, Andreas Vernersson

LUNCH
13:00-15:30 Open Space (rullande fika)

15:30-16:30 Avslutande reflektioner 
 
Seminariet kommer att behandla hur vi sprider fågelintresset, hur vi når nya grupper, hur vi får fler medlemmar och hur vi aktiverar fler i föreningsarbetet. Vad ska vi göra nu när styrelser i föreningar och klubbar åldras och kanske till och med tappar styrfart? Hur fångar vi en övercurlad barn- och ungdomsgeneration? Är det dags att ändra synen på vem som är fågelskådare? Varför har tjejskådningen sådan medvind och kan vi lära något av det? Det är många spännande frågor som seminariet kommer att diskutera och i det sammanhanget hoppas vi på en bred representation av både tjejer/damer och ungdomar på seminariet- något som det brukar vara ont om vid årsmötesseminarier och årsmöten!
 
Seminariet är öppet för alla intresserade och kostar 200 kronor (självkostnadspris för lunch, fika).Seminariet startar 09:30 och skjuts kan arrangeras till och från Örebro. Avslutning omkring 17.30.
 
Anmälan här. Frågor besvaras av Anders Lundquist 0485-44 44 8 eller e-post: anders@sofnet.org
 
Under lördag morgon (20 april) arrangerar Närkes Ornitologiska Förening en exkursion till Oset för de som deltar på SOF:s årsmöte. Avmarsch klockan 05.00 från Ånnaboda.
Under södagen (21 april) erbjuds deltagarna flera olika möjligheter till exkursioner:
Boglundsängen, Kvismaren, Garphyttans nationalpark och Tysslingen. Avmarsch kl 05.00 (till Kvismaren avgår bilarna 04.30).