Nyheter

2013-11-18

Länsstyrelsen öppnar för kommersiell verksamhet i Garphyttans nationalpark

Länsstyrelsen vill nu ge möjlighet för kommersiella företag att bedriva verksamhet, bland annat naturturism i Garphyttans nationalpark. Den här bilden är tagen i samband med att Närkes Ornitologiska Förening arrangerade en exkursion i nationalparken i februari i år.
Inom landets nationalparker, en av dessa är Garphyttans nationalpark i Närke, hanteras kommersiell verksamhet olika. Inom 17 av nationalparkerna finns idag förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell verksamhet. Övriga nationalparker kan ha föreskrifter som indirekt, i varierande grad, begränsar kommersiell verksamhet.
 
Regeringen vill främja besöksnäringen, bland annat naturturism, samt regional utveckling. Av friluftspropositionen framgår bland annat att naturturism har stor betydelse för hälsa, rekreation och regional utveckling. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att se över förbuden mot kommersiell verksamhet i våra nationalparker.
 
Syftet med översynen är att de föreskrifter som uttryckligen förbjuder kommersiell verksamhet ska ändras så att sådan verksamhet istället möjliggörs. Effekten av detta förutses vara att besöksnäringen stärks, bland annat naturturismen. Samtidigt har en utgångspunkt i översynen varit att värna syftet med respektive nationalpark och de värden som ska skyddas. Även andra bestämmelser än de som förbjuder kommersiell verksamhet har ingått i översynen.
 
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Örebro tagit fram ett förslag till föreskrifter för Garphyttans nationalpark. Där öppnas bland annat för företag att bedriva olika former av kommersiell verksamhet i Garphyttans nationalpark.
Man har också gjort en konsekvensanalys.
 
Nu vill Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ha in synpunkter på förslaget. Närkes Ornitologiska Förening har möjlighet att skicka in ett remissvar före den 17 januari 2014.
 
Har du synpunkter på de här förändringarna. Hör av dig till Ulf Jorner, fågelskyddsansvarig inom NOF, eller till någon annan i styrelsen.