Nyheter

2013-01-15

Länsstyrelsen sa ja till vindkraftspark i södra Kilsbergen

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län har i dag (15 januari 2013) beviljat tillstånd till vindkraftsprojekt Kronoberget.
Det betyder att företaget Stena Renewable Energy AB får klartecken att uppföra 16 vindkraftverk i Kilsbergen, Lekebergs kommun.

Ja

Tillståndet är dock förenat med flera villkor som företaget måste följa för att driva parken, bl a när det gäller buller, markanvändning, återställningsåtgärder och upprättande av kontrollprogram.

Vill du läsa hela Stena Renewables ansökan, NOF:s remissvar och länsstyrelsens beslut i sin helhet kan du gå in på NOF:s hemsidan som handlar om fågelskydd/vindkraftetableringar.