Nyheter

2013-03-31

Nu kommer ett nytt nummer av Fåglar i Närke

I dagarna utkommer ett nytt nummer av Fåglar i Närke. Det är Närkes Ornitologiska Förenings tidskrift som utkommer fyra gånger om året.

Varje nummer pryds av en vacker illustration av duktige Staffan Ullström.

Det här numret är något av en jubileumsskrift eftersom det är 35 år sedan föreningen bildades. Det finns några tillbakablickar, bland annat en redogörelse varför föreningen har storspov i sitt klubbemblem. 

Det här numret av Fåglar i Närke levereras utan kuvert och istället har den adressen tryckt direkt på övre delen av baksidan av tidningen. Vårt tryckeri sänder ut den efter adresslistor som Närkes Ornitologiska Förening tillhandahåller. Eventuella påminnelser om obetald årsavgift eller annat meddelande till grupp/er av medlemmar kommer att finnas inbladat och häftat i mittuppslaget i tidningen.

Redaktionen hoppas att nyordningen är acceptabel för er medlemmar.

Vill du också ha tidningen i brevlådan. Bli medlem i föreningen! 

Vill du läsa äldre nummer av Fåglar i Närke, de finns på vår hemsida som pdf-filer. Klicka här