Nyheter

2013-11-01

Nytt fall av mjältbrand i Kvismaren

Mjältbrand har konstaterats på en bondgård vid Kvismarens naturreservat utanför Örebro.

En kviga har dött och nu visar provsvar att den döda kvigan bar på mjältbrandssmitta.

Området runt där det döda djuret påträffades har spärrats av.

De människor som varit i kontakt med det döda djuret har fått behandling. Det är ytterst liten risk att smitta förs vidare till människor.

 

Det var i tisdags som man hittade en död kviga i en hage. Prover från den döda kvigan visar att den var smittad av mjältbrand. De djur som gick i samma hage kommer att vaccineras. Totalt rör det sig om 54 djur. Alla djur har flyttats och betesområdet är spärrat. Spärren innebär bland annat att allmänheten inte har tillträde till det aktuella området. En smittskyddsutredning pågår hos Jordbruksverket.

Enligt länsstyrelsen har de fyra personer som varit i direkt kontakt med den döda kon har fått behandling i form av antibiotika.

- Risk för smittspridning till människor finns bara om man varit i direkt kontakt med ett smittat djur. Det finns inga tecken på att någon människa smittats i det nu aktuella fallet, konstaterar smittskyddsläkare Henrik Eliasson vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Djur som dött i mjältbrand grävdes förr i tiden ner i marken. Bakterierna kan leva länge i marken och kan komma upp ur marken vid till exempel grävarbeten.

Senaste fallet av mjältbrand i Sverige var augusti 2011, på en gård i närheten av den nu drabbade gården. Platsen sanerades och ingen människa smittades.

Läs pressmeddelandet från länsstyrelsen.

Mer information från Jordbruksverket.