Nyheter

2013-03-03

Örnar lockade när de räknades på flera ställen i runt Hjälmaren

Gunnar Rehn, Helny Olsson och Jan Andersson räknade örnar vid Tysslingen under lördagen. Foto: Kent Halttunen

Fågelskådare från Närke deltog på sex ställen när den stora årliga örnräkningen ägde rum under lördagen runt Hjälmaren och Mälaren.

Räkningen lockade också en hel del andra som gärna ville se havsörn.

Bra väder men bara ett par örnar, konstaterade Helny Olsson som räknade örnar vid Rånnesta, Tysslingen.

 

Vädret var riktigt bra när örnräkningen genomfördes under lördagen. Solen tittade fram på många håll och blåsten var inte alltför besvärligt.

På sex olika platser hade örninventare tagit plats i Närke för att delta i räkningen.

Vid Öby kulle i Kvismaren stod Magnus Friberg.

-  Jag noterade tre havsörnar, och se lite andra vårtecken som grågås och knölsvan, berättar Magnus.

På Äsöbron vid Hälmaren fanns Åke Lorin och Bernt Järlström stationerade.

-  Dåligt med örn men lite gråtrut i alla fall, konstatrade Åke Lorin och Bernt Järlström.

På båda platserna kom det både lite fågelskådare och andra intresserade för att hjälpa till med inventeringen.

Vid Rånnesta, norra delen av Tysslingen, hade Helny Olsson tagit plats vid det nybyggda vindskyddet. Dit kom också andra skådare och besökare; en del kom för att se om de första vårtecknen i form av sångsvanar hade anlänt.

-  Ja, de första kom inflygande här under förmiddagen och totalt har vi sett 10 sångsvanar, och så var havsörnsparet uppe och flög en kort stund, berättar Helny.

I övrigt noterades också årets första grågäss vid Tysslingen, även det ett vårtecken.

Rördrommens fältstation som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, har sedan år 2000 genomfört årliga räkningar av framför allt havsörn i Mälaren och Hjälmaren.

Fågelskådare från Närke deltog i inventeringen på sex olika platser i Närke. De är:

* Segersjö/Yxhammaren (Rune Eriksson)

* Finnhammaren/Biskopsvrak (Johan Åhlén)

* Engelbrektsholmen (Anders Jacobsson)

* Öby kulle, Kvismaren (Magnus Friberg)

* Ässöbron (Åke Lorin/Bernt Jerlström)

* Rånnesta, Tysslingen (Helny Olsson)

Vill du se hur det gick i årets örnräkning, klicka här

Örnräkningen lockade en hel del vid Tysslingen, från väsnter: Gunnar Rehn, Helny Olsson, Bengt Jalsborn, Gunilla Persson, Karin Ermtell, Jan Andersson och Lars Pettersson.