Nyheter

2013-04-07

Ovanlig fågelskådning från sjösidan i Yxnäset

Ovanlig fågelskådning från sjösidan vid Yxnäset. Längst fram står Christer Sölveling.

Under söndagen genomförde Närkes Ornitologiska Förening och Östernärkes Naturvårdsförening den traditionella vårexkursionen till Yxnäset vid Hjälmarens södra strand.

Deltagarantalet blev stort, hela 24 personer deltog i det sena vårvädret. 

Hela Hjälmaren och kanalmynningen ligger fortfarande helt frusna och isen är tjock. Det var bara två små vakar i vikarna som var öppna. Fågelskådningen denna gång kunde ske från sjösidan, vilket kanske inte är det vanligaste.

Nu har äntligen vårens alla fåglar börjat att anlända. Bland annat sågs sånglärkor, tofsvipor, tranor, ormvråk och fjällvråk. Och till allas glädje visade en vacker salskrakshane i praktdräkt upp sig. 

Så här glada blir man för en salskrake, en hane i praktdräkt, när man står i tornet vid Yxnäset. Från vänster: Roland Ström, Ann-Margret Elmroth, Kerstin Signal, Christer Sölveling, Gunnar Nilsson, exkursionsledare, Ove Åkesson, Edvin Elmroth