Nyheter

2013-09-04

Pilgrimsfalk från Fjugesta fotograferad i Kvismaren

Den märkta pilgrimsfalk som Torbjörn Arvidson lyckades fotografera I Kvismaren är med stor sannolikhet en av de falkar som blev utsatta tidigare i somras i Lekebergstrakten. Foto: Torbjörn Arvidson
Under tisdagen lyckades naturfotografen Torbjörn Arvidson fånga en ringmärkt pilgrimsfalk på bild.
Det visade sig vara en av de pilgrimsfalkar som fötts upp på Nordes Ark och som placerats ut i Fjugesta.
- Kul, annars är det svårt att få återfynd, säger Leif Bertilsson som varit med och placerat ut falkar i Fjugesta.

År 2006 påbörjades utsättning av pilgrimsfalk i Örebro län. Utsättningarna är en del av Svenska Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för pilgrimsfalken i Sverige.
Ett tiotal medlemmar i Naturskyddsföreningarna i Örebro och Västernärke och Närkes Ornitologiska Förening samarbetar om utsättningarna.
Trots att ett stort antal pilgrimsfalkar har släppts ut är återfynden ganska få.
- Ja, det är ju ganska svårt att läsa av ringarna på en pilgrimsfalk, berättar Leif Bertilsson som varit med under alla år med projektet att sätta ut falkar i trakten av Lekeberg.
Onsdagen den 3 juli släpptes de fyra pilgrimsfalkarna ut i det fria vid årets utsläpp, det var två hannar och två honor. Falkarna, som har fötts upp på Nordens Ark i Bohuslän,  matades och bevakades under sex veckor tills de skulle klara sig på egen hand.
Under tisdagen kom ett glatt besked från naturfotografen Torbjörn Arvidson som varit i Kvismaren. Där hade han lyckats fånga en pilgrimsfalk på bild. Det visade sig vara en hanne som var märkt med blå ring YH på vänster ben. På höger ben har den en en individuell kod,  men det är med stor sannolikhet en av de pilgrimsfalkar som blev utsläppta i Fjugesta i början av juli.
- Kul att få se en av ”våra” falkar och den verkar klara sig bra, säger Leif Bertilsson.
Annars har det varit ganska få återfynd av de pilgrimsfalkar som blivit utsatta i Lekebergstrakten. Från första årets kull 2006 hittades en död senare på golfbanan i Mosjö.
Under 2011 rapporterades återfynd i Danmark och, och en Lekebergsfalk som gått till häckning i Hälsingland. Under 2012 observerades en pilgrimsfalk i Dalarna. Tidigare i år kunde man läsa av en av fjolårets falkar som var tillbaka till utsättningsplatsen. Och så det glädjande fyndet från Kvismaren under tisdagen.
- Det är ju bara att hoppas att det går bra för våra falkar, och visst vore det kul om vi kunde få en häckning också i våra trakter, säger Leif Bertilsson.