Nyheter

2013-12-10

Riskområdet för duvpest hävs

Eftersom inga nya fåglar insjuknat i duvpest den senaste tiden häver Jordbruksverket sina restriktioner som gällt i Kumla och Örebro.

I slutet av september beslutade Jordbruksverket att införa restriktioner i Örebro kommun, efter att döda duvor visat sig vara smittade med duvpest. Detta virus kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. Syftet med beslutet var att skydda fjäderfä och andra fåglar i fångenskap mot newcastlesjuka.

Viruset hittades senare även hos döda vilda duvor i centrala Kumla. Jordbruksverket beslutade därför den 11 november att restriktionerna även skulle omfatta Kumla kommun.

Några nya fall av duvor med viruset har inte konstaterats sedan dess och nu upphör restriktionerna att gälla både i Örebro kommun och i Kumla kommun.

Läs mer på jordbruksverkets webbsida