Nyheter

2013-04-03

Ronnie behöver din hjälp att inventera Boglundsängen

Ronnie Lindqvist. Foto: Rolf Hagström

Vill du vara med och inventera Boglundsängen i Örebro i år?

Ända sedan 2007 pågår inveteringsprojektet, och det är Örebro kommun som vill ha en övervakning hur fågellivet utvecklas i Boglundsängen.

Under de här sex åren har Ronnie Lindqvist och Kurt Johansson inventerat området. Nu har Kurt Johansson fått förhinder och Ronnie behöver din hjälp för att fortsätta det viktiga inventeringsarbetet.

 - Vi gör en förenklad häckfågelinventering och de förkunskaper som behövs är att du känner igen de fåglar som häckar på Boglundsängen, både till utseende och deras läten, berättar Ronnie Lindqvist.

Arbetsinsatsen är tre – fyra besök under sommaren per person med start vid soluppgången. Man går på grusvägen runt området, vilket brukar ta cirka tre timmar, och noterar på en karta var man ser eller hör fåglarna som man bedömer häcka. Inventeringsperioden sträcker sig från mitten av april till början av juli.

- Vi gör första inventeringstillfället tillsammans för att säkerställa att det sker på samma sätt varje gång och att du som ny i projektet får en grundlig genomgång av metodiken, förklarar Ronnie.

Det är relativt enkelt, mycket lärorikt och ger på köpet en stor mängd härliga fågelmöten.

 

Är du intresserad?

Kontakta Ronnie Lindqvist som håller i projektet.

070-262 14 17

lindqvist_ronnie@hotmail.com