Nyheter

2013-01-15

Skrattmåsen på väg att försvinna

Enligt en inventering som gjorts av Skånes Ornitologiska förening har beståndet av den lilla skriande måsarten med den lustiga svarta ”masken” och den rödaktiva näbben minskat med 90 procent sedan 1970-talet, skriver Sydsvenska Dagbladet. Bara 3 000 par återstår.

Antalet skrattmåsar i Skåne sjönk dramatiskt fram till 1990-talet varefter det blev en viss återhämtning. Men under det senaste decenniet har skrattmåsförekomsten mer än halverats. Läs mer här