Nyheter

2013-07-10

Studiecirkel avslutades - nu behövs hjälp för att klara nya studiecirklar

Under sommaren avslutades vårens studiecirkel - fem inomhusmöten och fem exkursioner - om fåglar i NOFs och Studiefrämjandets regi. Här ses några av deltagarna i Svalnässtugan vid Tysslingen
Under våren har Närkes Ornitologiska Förening genomfört en studiecirkel för nybörjare.
Tolv personer deltog i cirkeln.
- Många känner sig osäkra och vill lära sig mer, och jag tycker det är kul att få dela med mig av mina kunskaper, säger cirkelledaren Ulf Jorner.

Under sommaren avslutades den studiecirkel för nybörjare som Närkes Ornitologiska Förening arrangerat tillsammans med Studiefrämjandet. Cirkelledare har varit Ulf Jorner och Bengt Jalsborn.
Studiecirkeln inleddes i april, den är upplagd med fem träffar inomhus (onsdagar) och fem träffar ute på olika fågellokaler.
- Vi använder Gigi Sahlstrands bok – Börja skåda fågel, och den är väldigt bra att ha som utgångsmaterial, berättar Ulf Jorner.
Under inomhusmötena går man igenom bilder och fågelläten, utomhus handlar det om att tillämpa kunskaperna.
- Det har varit många som vill hänga med på studiecirklarna, och tyvärr kan vi inte ta emot alla, men vi kommer igen med nya cirklar nästa år, säger Ulf.
- Vi har alla lite olika förkunskaper när det gäller fåglar, men i den här cirkelformen fungerar det bra var man än befinner sig. Man lär sig av varandra och man hjälper varandra, det är härligt.

Vill du bli cirkelledare?
Bengt och Ulf kommer att hålla en ny cirkel, deras fjärde, i vår. Men de vill säkra återväxten genom att då ha med en eller två påläggskalvar (på affärspråk trainees) som får pröva på hur en cirkel fungerar, hur kurslitteraturen används och lämpliga exkursionsupplägg. Man behöver inte vara någon överdängare på fågelidentifiering för att passa som ledare. Det räcker med den erfarenhet som de flesta av oss har. Vad som däremot krävs är ett engagemang för att få deltagarna att fördjupa sitt intresse av och sina färdigheter i fågelskådning. Är du intresserad? Hör i så fall av dig till någon av oss. Bengt: 070-1134799 eller Ulf: 070-6616655.