Nyheter

2013-09-18

Sydnärkes byggnämnd säger nej till vindkraftverk i Tångeråsa

Sydnärkes byggnämnd har beslutat att inte ge bygglov till ett vindkraftverk norr om Tångeråsa kyrka.

Anledningen är att vindkraftverket hamnar för nära kyrkan (850 meter) och i ett känsligt område.

 

Företaget Green Extreme har för avsikt att bygga ett 200 meter högt vindkraftverk vid Stickningen som ligger i Tångeråsa. För att få ett tillstånd att bygga behöver företaget både ha ett tillstånd från miljönämnden och ett bygglov från byggnämnden.

Sydnärkes miljönämnd har sagt ja till etableringen. Det finns inte tillräckligt stora negativa konsekvenser för att kunna säga nej. Klicka här för att läsa miljönämndens beslut att säga ja till vindkraftetableringen.

Här hittar kommunekologens tjänsteutlåtande.

Däremot har Sydnärkes byggnämnd sagt nej till bygglov för vindkraftverket. Anledningen är att det föreslagna vindkraftverket ligger i ett av länsstyrelsen och kommunen känsligt område. Länsstyrelsen har en rekommendation att ett vindkraftverk inte får ligga närmare än en kilometer från en kyrka, i det här fallet hamnar vindkraftverket 850 från Tångeråsa kyrka.

Vidare menar byggnämnden att den medeltida kyrkan är ett gammalt sockencentra som har ett stort kulturhistoriskt värde. Sedan några år tillbaka pågår aktiviteter som retreater och pilgrimsvandringar som betyder mycket för upplevelse i bygden.

Läs hela byggnämndens beslut här.