Nyheter

2013-03-10

Synnerligen olämpligt område för vindkraft, anser NOF och SOF

Nordisk Vindkraft har påbörjat processen för samråd beträffande Trysslinge vindkraftspark i Örebro län, beläget i ett område mellan Laxå och Degerfors kommuner.Det är ett område öster om sjön Skagern. Det här är ett synnerligen olämpligt område för vindkraft, säger Sveriges Ornitologiska Förening och Närkes Ornitologiska Förening i en gemensam skrivelse till företaget. 

Så här skriver SOF och NOF i sin sammanfattning:

"Den föreslagna vindkraftparken riskerar att skada värdefulla natur- och fågelvärden, bland annat flera arter som finns upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1 och/eller på den svenska rödlistan. Således är de föreslagna områdena klart olämpliga för vindkraftetablering. Om en sådan skall ske måste den föregås av en noggrann naturinventering, för att finna de mindre områden där vindkraft eventuellt kan etableras utan allvarlig konflikt."

Vill du läsa mer om planerna på en vindkraftpark i Trysslinge och hela SOF:s och NOF:s skrivelse: klicka här