Nyheter

2013-10-20

Tornet höll vid Yxnäsa udde

I väntan på att de sista deltagarna skulle anlända. Fotograf: Åke Lorin

 

ÖNF och NOF på utflykt till Yxnäset

 

En grå himmel och nordöstlig vind avskräckte inte de 26 deltagarna i höstens utflykt till södra Hjälmarstranden. Därför kunde de njuta av de prasslande nedfallna löven från ädelträd och annat. Extra bonus var de torra markerna och fastän just ingen iklätt sig stövlar kom alla torrskodda fram till Yxnäset. Den första viken erbjöd just inte några fågelsensationer men storskarvar fanns förstås på de uppstickande stenblocken och en fjällvråk och någon havsörn kunde skymta mellan öarna i nordost. Flockar av trastar drog mot söder och en taltrast gick att urskilja i en gles björktopp. Den återstående vandringen genom blandskog bjöd på de förväntade småfåglarna, domherre, större hackspett nötväcka och mesar, bl.a. stjärtmesar. Men nu skulle två svåra frågor besvaras: - Håller tornet vid Yxnäset för 26 personer och vad finns det för sevärt i den här viken? Svaren blev positiva – tornet höll (den stabila) stilen och viken rymde bl.a. både en mängd sångsvanar, salskrakar, några brunänder och tre bergänder. Inte ens den samlade expertisen kunde bestämma arten på det byte en uppdykande sparvhök visade upp för tornspanarna. Det fanns nog deltagare som förstod att dagens höjdpunkt närmade sig – korvgrillning, fika och fri spaning ut mot Storhjälmaren. Vilken lisa att slippa se och höra annat än natur i flera timmar! I vår kan vi ses på nästa exkursion till vårfåglarnas sångarfest. Tornet håller säkert för ändå fler deltagare.

Dagens X, en fjällvråk vid första viken vid Yxnäset, Hjälmaren. Fotograf: Mårten Gustavsson