Nyheter

2014-12-04

Biologiska museet kvar på Karolinska skolan i Örebro

Det unika biologiska musset räddas kvar på Karolinska skolan i Örebro. Foto: Marianne Johansson.
Nu är det klart att Biologiska museet blir kvar på Karolinska gymnasiet, och att det också ska vara mera tillgängligt för alla.
Det skriver Örebro kommun på sin hemsida. 
Biologiska museet med dess unika fågelsamling var hotat efter att det upptäckts vattenskador i lokalerna under början av året.
 
I våras upptäcktes stora vattenskador på Karolinska gymnasiet. Då uppkom frågan om det var möjligt att ha Biologiska museet kvar på skolan. Biologiska museets samlingar är unika och det sista skolmuseet från 1800-talet som finns kvar i landet. 

Efter att ha hämtat in kunskap och synpunkter från många olika håll – allt från skolans elevkår till Naturhistoriska riksmuseet – har kommunen nu beslutat att museet ska vara kvar på ”Karro”. Rummet ska renoveras varsamt och samlingarna fräschas upp.

 – Vårt fokus har varit att bevara samlingarna utifrån historiska, kulturhistoriska och vetenskapliga värden, säger Lars Thornberg från Örebro kommun. När en flytt av museet kom på tal visade det sig också att väldigt många var engagerade i museet, och vi blev nog lite överraskade eftersom det levt lite i skymundan på sin plats mitt i stan. 

Men nu när vi behåller museet i Örebro och på Karro får alla tillfälle att besöka det och att fortsätta vara engagerade i museets framtid.