Nyheter

2014-07-11

Ett stort vindkraftverk ersätter två små vid Marieberg

Örebro kommun har beslutat att en privatperson får uppföra ett nytt vindkraftverk vid Marieberg.

Det nya vindkraftverket får bli högst 150 meter högt och ska ersätta de två små vindkraftverk som redan finns på platsen.

Närkes Ornitologiska Förening har inte haft något att invända men vill att ägaren ska hålla koll på eventuella kollisioner med fåglar.

 

I början av 2014 inkom en privatperson med en ansökan om att få uppföra ett vindkraftverk på fastigheten Mosjö-Sörby 3:2 i Örebro kommun (på platsen finns redan två små mindre vindkraftverk).

Det är miljönämnden i Örebro kommun som prövat etableringen och nämnden har nu beslutat att det får uppföra ett vindkraftverk på marken.

I beslutet framgår att vindkraftverket ska ersätta de två små mindre vindkraftverk som redan finns på fastigheten. Det nya vindkraftverket får bli högst 150 meter högt.

Närkes Ornitologiska Förening fick möjlighet att yttra sig innan beslutet. Föreningen säger ja till etableringen men vill att ägaren av vindkraftverket ska göra en uppföljning under de närmaste åren hur fågellivet påverkas, bland annat om det förekommer kollisioner med fåglar.

Vill du läsa kommunens beslut: klicka här.