Nyheter

2014-07-02

Fåglar i Närke nr 2 2014 kommer ut i dagarna.

 
 
FiN - Fåglar i Närke nr 2 kommer ut i dagarna. 

Den här gången består tidningen till största delen av ”Fågelrapporten för 2013” av regionala rapportkommittén. De gör verkligen ett jättearbete med att följa upp rapporteringen!
Mera av innehållet: En artikel om ombyggnadsarbetena vid Södra Tysslingen, som ska vara klara 2016 och Krönikan som skrivs av Kent Halttunen om ”Att bo i Närke?” Vår ordförande tar alltid till orda och skriver även om OBS:at i Närke. En ny ungdomsledare sökes! 
 
Om du vill ha vår tidning direkt i brevlådan så bli medlem i vår förening! 
  
Tyvärr har vi drabbats av fel också denna gång. Några tidningar har satts ihop felaktigt; sidor saknas och andra sidor dubblerats. Dubbla sidor av 3-10 och saknade sidor är 11-26. 
 
Om du har fått ett felexemplar så maila till: triotryck@triotryck.se och meddela att du fått ett felaktigt exemplar och din adress så sänder de en ny tidning.