Nyheter

2014-07-16

Får skjuta storskarv för att förhindra skador på fiskodling

En fiskodlare har fått tillstånd att skjuta fem storskarvar.

En fiskodlare norr om Örebro har fått länsstyrelsens tillstånd att skjuta högst fem storskarvar.

Anledningen är att skarvarna äter upp gösyngel i fiskodlingsdammarna.

Skyddsjakten får ske mellan 15 juli och 30 september i år.

 

Det är en fastighetsägaren som bedriver fiskodling på sina marker som ansökt om att få skjuta storskarv. Enligt fiskodlaren kommer storskarvarna till hans fiskodlingar vid den här tiden och tar gösyngel ur fiskodlingsdammarna.

 

Normalt upphåller sig mellan 5 och 10 storskarvar vid dammarna, men ibland kan det vara upp till 20 fåglar. Dessa orsakar enligt fiskodlaren skador för 262.500 kronor och kan hota verksamheten om det får fortsätta.

 

Fiskodlaren har försökt skrämma skarvarna med skrämselskott men det har bara haft kortvarig effekt. Därför vill ha ha tillständ att skjuta mellan 5 och 10 storskarvar.

 

Länsstyrelsen har nu gett ett tillstånd till fem att få skjuta fem storskarvar. Det ska ske under perioden 15 juli till 30 september i år.

Jakten får bara ske i anslutning till fiskodlingsdammarna och om det finns risk för skador.

 

Enligt länsstyrelsen ska jakten ske så att inte andra djur kommer till skada. Fiskodlaren måste också lämna in en rapport om hur skyddsjakten har gått.

 

Vill du läsa hela länsstyrelsens beslut: klicka här.