Nyheter

2014-01-27

Flest talgoxar vid fågelborden i vårt område

Tjejgreuppen inom Närkes Ornitologiska Förening spanar efter fåglar vid matningen i Karlslund. Foto: Felicia Sjöstedt

Under måndagen avslutades kampanjen "Vinterfåglar inpå knuten". I våra trakter är det liksom i hela landet talgoxen som dominerar vid fågelborden. 

På andra plats kommer blåmes, tätt följd av pilfink, domherre och gulsparv.

Det har också noterats fler för årstiden ovanliga fåglar till exempel stare, järnsparv och gärdsmyg.

 

I år är det nionde året som kampanjen "Vinterfåglar inpå knuten, genomförs i Sverige, Den innebär att cirka 20.000 personer rapporterar  vad det sett vid sina fågelmatningar.

Under helgen har Närkes Ornitologiska Förening funnits på flera publika platser och räknar småfåglar vid fågelmatningarna..

Under lördag förmiddag fanns Ulf Jorner och Kent Halttunen på på plats vid Rosenbergsstugan i Oset. Under söndag förmidddag fanns Åsa Bengtsson och Ami Sundén med tjejgruppen vid Krogstugan i Karlslund och visade hur man kan känna igen och räkna fåglar.

Under söndagen var Ronnie Lindqvist, Gun Isacsson och Bengt Jalsborn på plats vid Rpsenbergsstugan i Oset, och vid Venastugan visade Ola Erlandsson hur fågelräkningen går till.

 

Totalt är det cirka 700 personer från Örebro län som årligen brukar rapportera vad de sett vid fågelborden. Under måndagskvällen hade det kommit in cirka 400 rapporter från fågelbordsräkningen och av det delresultatet kan utläsa följande:

* Talgoxen behåller sin ställning som nummer ett

* Blåmesen ligger på andra plats (jämför i hela landet där blåmesen ligger på tredje plats.

Därefter följer: pilfink, domherre, gulsparv, kaja, grönfink, skata, gråsiska och nötväcka.

 

En rad lite mer ovanliga arter (och för årstiden ovanliga arter) är också inrapporterade (observera att det är från hela Örebro län). Bland dessa finns turkduva, bofink, bergfink, gärdsmyg, gråspett, järnsparv, mindre hackspett, ringduva, rödhake och stare. 

 

Fågelmatningen vid Krogstugan, Karlslund. Foto: Felicia Sjöstedt