Nyheter

2014-10-05

Gässen dominerade när Närkes fåglar räknades i helgen

En bergfink smakar på några av höstens många fina bär vid Rynningeviken. Bo- och bergfinkar var det gott om när alla rastande och sträckande fåglar räknades i helgen. Foto: Ronnie Lindqvist

Totalt räknades 44.858 fåglar in i Närke under helgens EuroBirdwatch14.

Det finns många gäss i vårt landskap och räkningen visade bland annat att det fanns 14.375 sädgäss och 6.711 grågäss i Närke.

Några för landskapet ovanliga arter noterades också: skärpiplärka, lappsparv, svärta, sjöorre, salskrake och kustpipare.

 

Under lördagen arrangerade Närkes Ornitologiska Förening en räkning av alla rastande och sträckande fåglar på ett antal kända fågellokaler i Närke. Under förmiddagen var skådare ute och räknade i Kvismaren, Oset, Rynningeviken, Tysslingen, Läppe, Dimbobaden, Vibysjön, Välakärren, Boglundsängen och Björka lertag.

 

En preliminär sammanställning visar att det räknades in olika 116 arter på lokalerna, och totalt noterades 44.858 fågelindivider. Så här ser topplistan ut om man ser till flest antal fågelindivider:

1. Sädgås 14.375

2. Grågås 6.711

3. Kaja   3.802

4. Trana 3.501

5. Ringduva 1.725 

6. Ob. bo-/bergfink 1.685

7. Tofsvipa 1.523

8. Stare 1.298

9. Vitkindad gås 1.190

10. Gräsand 1.030

 

Under räkningen observerades också en del ovanliga fåglar i Närke, fåglar som är på väg söderut och endast rastar i landskapet. De var bland annat skärpiplärka, lappsparv, kustpipare, svärta, sjöorre och salskrake. En del fåglar som också är ovanliga för årstiden noterades också: ladusvala, lövsångare, rörsångare, trädgårdssångare, svarthätta och törnskata.

 

Om du vill se hur många fåglar som noterades i Närke och resten av Sverige under EuroBirdwatch14: klicka här 

Som du kanske noterar så visar sidan på Artportalen/Svalan att det observerats fler arter i Närke under EuroBirdwatch14. Det beror på att räkningen pågått under hela helgen och fler skådare har bidragit med observationer. Noteringarna i artikeln visar resultatet av den organiserade aktivitet som Närkes Ornitologiska Förening arrangerade under lördag förmiddag. 

 

 Av KH