Nyheter

2014-08-08

Häckar den röda gladan i Närke?

Den här unga röda gladan har observerats i trakten av Vretstorp nyligen. Kommer den från en lyckad häckning i landskapet? Foto: Pierre Blanksvärd

Nyligen observerades en ung röd glada i trakten av Vretstorp. Frågan är om den häckar i Närke?

- Jag tror den häckar här i närheten eftersom den är en ungfågel så här tidigt på sommaren, säger Pierre Blanksvärd.

Johan Åhlén från Regionala rapportkommittén är mer tveksam bland annat eftersom det är så få rapporter på fåglen under juni och början av juli.

 

Redan i maj i år kom det rapporter om röd glada i trakten av Viby och Vretstorp. Sedan dröjde det till mitten av juli innan flera röd glador observerades på nytt i samma trakt.

Förra veckan dök det upp en ung röd glada i trakten. Frågan är den har fötts i området, eller om den har trots sin ringa ålder har flugit från någon av häckningarna i Östergötland eller Västergötland.

- Jag tror det är en häckning i närheten som är svår att upptäcka. Jag har pratat med skådare i Hornborgarsjön och det säger att det är väldigt svårt att hitta häckning på röd glada, säger Pierre Blanksvärd som fotograferat den unga gladan och även tre äldre individer av samma art.

Johan Åhlén från Regionala rapportkommittén är inte lika säker.

- Vi har en trolig häckning men långt ifrån säker. Vi hittade ju häckningen på den bruna gladan för ett par år sedan, det borde inte vara svårare att hitta häckning på röd glada som häckar i ungefär samma biotop, säger han.

Johan Åhlén konstaterar också att det är väldigt få rapporter på röd glada under den viktigaste häckningsperioden från början av juni och en bit in i juli.

- Man borde se röd glada med mat i klorna under den här perioden i så fall eftersom de brukar flyga ganska lång bit till ungarna i boet, menar Johan.

En teori är att den unga gladan flugit från till exempel Hornborgarsjön där det finns konstaterade häckningar.

Om den unga röda gladan kommer från en lyckad häckning i Närke är det den första i mannaminne i landskapet. För två år sedan, år 2012, konstaterades en häckning av brun glada i Västernärke, det var den första på häckningen av glada i landskapet i modern tid.

 

Av KH 

 

Adult röd glada, fotograferad i Vretstorp. Foto: Pierre Blanksvärd